Skip to content Skip to footer

Rada Programowa CHZ

Krzysztof Czeszejko-Sochacki

Adwokat, wieloletni działacz samorządu gospodarczego (wiceprezes KIG w latach 1997-2004, obecnie członek Rady WIG, obecnie członek Zarządu), PKN Międzynarodowej Izby Handlowej (w-prezes Zarządu 2001-2012, członek Francuskiej IP-H w Polsce).

Jak również aktywista sądownictwa polubownego i mediacji (m.in.: SA przy KIG w Warszawie (1999-2005 Z-ca Prezesa), SA PZ przy PIG w Szczecinie, SA przy SIDiR w Warszawie, OMG przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa i MCM w Polsce), samorządu terytorialnego (m.in.: radny woj. mazowieckiego I kadencji, członek Prezydium Sejmiku, radny dzielnicy Żoliborz),

Członek zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego (m.in.: Investgas SA, MUZA SA, PR SA, PERN SA), działacz społeczny (m.in. Stow. Przyjaciół Warszawy, Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu, Polski Klub Szermierczy). Sędzie Trybunału Stanu (1993 – 1997). W latach 2001-2004 Szef Kancelarii Sejmu

Odznaczony, m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Białej Gwiazdy II Klasy Za Zasługi dla Państwa i Narodu Estońskiego, Honorową Złotą Odznaką KIG, Złotym Medalem Akademii Polskiego Sukcesu, Złotą Odznaką ZSP, medalem „Za zasługi dla Ruchu Studenckiego” odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, odznaką honorową „Za zasługi dla Warszawy”.