Skip to content Skip to footer

Polonia

Polacy na obczyźnie to często opoka polskości i tradycji. Tak zwana „stara emigracja” czyli osoby, które już kilka pokoleń wstecz osiadły na obczyźnie, wciąż pielęgnuje rodzime tradycje, język i zwyczaje. Polacy zajmują 6. miejsce na świecie pod względem stosunku liczebności na obczyźnie do ludności w kraju. Jeśli dodamy Polonusów do 38 milionów mieszkańców Kraju nad Wisłą, wychodzi, że jest nas około 60 milionów. Taka informacja zupełnie zmienia perspektywy biznesowe rynku docelowego. Nie tylko to są potencjalni konsumenci rodzimych dóbr i usług, ale często osoby, które mogłyby i chciałyby inwestować w rodzime firmy. Zarówno ze względów biznesowych jak i sentymentalnych jest to dla nich działanie bardzo opłacalne. Około połowa osób deklarujących polskie pochodzenie mieszka w USA. To tam The Best of Poland skupia swoje znaczne wysiłki projektowe i to tam nasi partnerzy mogą otrzymać największy zwrot ze swoich inwestycji. Pamiętajmy, że każdy Polonus to nie jeden klient lub inwestor – to ambasador polskiego biznesu wśród jego znajomych i partnerów.

Rola The Best of Poland

The Best of Poland bardzo mocno angażuje się w działania polonijne. Zarówno pod kątem biznesowym jak i kulturalnym. Współorganizujemy i promujemy Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, który regularnie odbywa się w Rzeszowie. Zjeżdżają tam zespoły ze wszystkich kontynentów. Współpraca z Polonią to jednak przede wszystkim aktywne wykorzystywanie ogromnej sieci kontaktów zagranicznych celem wypromowania polskich idei i przedsiębiorstw. Dzięki niej oraz wsparciu naszego Patrona, jesteśmy w stanie otworzyć praktycznie każde drzwi na świecie.

Dołącz do nas