Skip to content Skip to footer

Malarstwo

Historia polskiego malarstwa nie odbiega swoim przebiegiem od innych krajów Europy Zachodniej i Środkowej. Najpierw rozwijało się malarstwo religijne, a następnie dołączyła do niego sztuka świecka. Ogromnie znaczenie miał mecenat dworu królewskiego rozpoczęty przez ostatnich Jagiellonów. Artyści rozpoczęli tworzyć portrety królów, dzieła historyczne i batalistyczne. Powiązanie dworu ze sztuką gwarantowało nie tylko finansowanie ale możliwość wymiany kulturalnej. Do polskich stolic docierali twórcy włoscy, francuscy czy holenderscy, którzy przez stulecia inspirowali rodzimych twórców. Okres końca monarchii a następnie rozbiorów był złotym wiekiem polskiego malarstwa. Nagrody otrzymywane na wystawach malarstwa w XIX wieku przez polskich malarzy często podtrzymywały świadomość narodową zagranicą. Dorobek naszych twórców był ogromny, niestety działania wojenne znacznie uszczupliły rodzime kolekcje. Odzyskanie ich będzie trwało zapewne całe dziesięciolecia.

Rola The Best of Poland

Projekt The Best of Poland ma na celu promowanie polskich twórców zagranicą. Chętnie współorganizujemy wystawy sztuki i wymiany kulturalne. Rodzimi malarze chętnie skorzystają z mecenatu polonusów i inwestorów, w którym zamierzamy pośredniczyć. Szerokie kontakty międzynarodowe umożliwiają również nawiązywanie relacji handlowych w zakresie dzieł sztuki. Jesteśmy przekonani, że kolejni arcymistrzowie malarstwa już tworzą w naszym kraju. Wystarczy ich tylko odkryć.

Dołącz do nas